הוספת כתוביות לסרטונים


הוספת כתוביות לסרטונים

הטמעת כתוביות לסרטונים הינה הכרחית

כאשר רוצים ללכוד את תשומת הצופה בפיד של רשתות חברתיות

ניתן להטמיע כתוביות שאינן תלויות בפלטפורמה המשדרת

גם במצב השתק

מתאים לתכני וידאו המועלים לאתרים

youtube, Linkedin, facebbok, vimeo

כאשר הטמעה ישירה בגוף הסרט אינה תלויה בתמלול האוטומטי המוצע

ואינה מחייבת שהצופה יפעיל את אופצית הכתוביות